Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S 27. oktober 2017

2 months ago DieselGasoil Comments Off on Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S 27. oktober 2017

HMN Naturgas I/S afholder ordinært repræsentantskabsmøde fredag den 27. oktober 2017

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Orientering fra formanden

 

  1. Godkendelse af Budgetforslag 2018 for HMN Koncernen

 

  1. Indstilling om principbeslutning om salg af HMN GasNet P/S til Energinet.dk

 

  1. Meddelelse om nyt bestyrelsesmedlem

 

  1. Eventuelt

 

 

 

         Spørgsmål kan rettes til adm. direktør Susanne Juhl, e-mail ssj@naturgas.dk