HGH Adv

NÄRSTÅENDETRANSAKTION

1 month ago DieselGasoil Comments Off on NÄRSTÅENDETRANSAKTION

NÄRSTÅENDETRANSAKTION

Cortus Energy AB (publ) har överenskommit om att uppta ett lån på 12 MSEK från och med den 15 februari, 2019 med en löptid på fyra till maximalt sex månader, för att finansiera bolagets rörelsekostnader på kort sikt då de likvida medlen beräknas räcka till februari månads slut.

Lånet beräknas att täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet till och med maj månad då utfallet av teckningsoptionen samt nya affärer beräknas säkerställa vårt finansieringsbehov därefter.

Med anledning av de spekulationer som rör Cortus finansiella ställning så har bolagets styrelseordförande Per-Olov Norberg beslutat att träda in som långivare istället för det externa bolag som tidigare kommunicerats. Lånet löper med en ränta om 1% per månad, vilket är lägre än det externa alternativet. Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid.

I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus samarbete med Swedish Biofuels gällande grönt flygbränsle.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11februari 2019 kl. 17.20 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se

Bilaga

HGH Adv

Related Posts

Border wall and second Trump-Kim summit dominate State of the Union

DieselGasoil 2 months ago
By David Mercer, news reporter Donald Trump has revealed he will meet Kim Jong Un in Vietnam for their second nuclear summit on 27 and 28 February. Delivering his... Read More

Petrolympic Announces Warrant Extension and Option Grant

DieselGasoil 1 week ago
TORONTO, March 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Petrolympic Ltd. (TSX-V: PCQ) (the “Company”), wishes to announce that the Company has applied to the TSX Venture Exchange (the “TSXV”) to... Read More

Carlos Ghosn wears mask as he leaves jail on £6.8m bail

DieselGasoil 2 weeks ago
By John-Paul Ford Rojas, business reporter Former Nissan boss Carlos Ghosn has been released from jail after posting £6.8m bail as he fights charges of financial misconduct. The billionaire... Read More

Chaotic scenes in Albania as opposition attempts to storm PM's residence

DieselGasoil 1 month ago
Albania’s capital, Tirana, plunged into chaos on Saturday as thousands of people swarmed the square in front of Prime Minister Edi Rama’s residence clashing with police and storming the... Read More