Advertisement:

Better Mood,Increased Strength, Enhanced Libido, Greater Muscle Tone, Hair Growth, Healthier Hair, Skin and Nails, Fat Loss, Feel Younger with the Best HGH Somaderm Gel!

Somaderm

AMAZING SOMADERM IS NOW ON SALE

Somaderm Gel is the only FDA registered transdermal Human Growth Hormone product available without prescription.

Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 – 28 februari 2019

4 weeks ago DieselGasoil Comments Off on Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 – 28 februari 2019

Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 – 28 februari 2019

Hässleholm den 25 april 2019

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2018 – 28 februari 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 370,2 (139,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,9 (30,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 31,2 (27,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,7 (35,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,55 (1,44) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 3 (2) nya vindkraftverk med en total effekt om 10,8 (4,4) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 3,0 (3,1) vindkraftverk med en total effekt om 10,8 (6,8) MW till kunder.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (350) MW.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,1 (9,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 632 (437) SEK/MWh.
  • I januari 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Anneberg (11 MW) i Tidaholms kommun till KGAL. Anneberg blev den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.
Koncernens resultat i korthetQ2Q2Q1-Q2Q1-Q2Helår
 2018-12-012017-12-012018-09-012017-09-012017-09-01
 -2019-02-28-2018-02-28-2019-02-28-2018-02-28-2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK370,2139,4477,9157,51 366,0
Rörelseresultat, MSEK25,930,035,533,0202,4
Resultat före skatt, MSEK31,227,833,337,6198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK-24,8-5,9-21,24,52,5
Periodens resultat, MSEK38,735,939,743,3194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK1,551,441,591,747,81
Eget kapital per aktie, SEK31,9626,6431,9626,6432,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK277,5-201,4-25,7-288,9241,7
Balansomslutning, MSEK1 708,51 095,71 708,51 095,71 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK209,6-159,1209,6-159,1371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK3 116,83 885,03 116,83 885,02 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal3,02,03,02,025,0
Verk överlämnade till kund, antal3,03,14,03,430,8
Under perioden drifttagna verk, MW10,84,410,84,483,8
Verk överlämnade till kund, MW10,86,812,87,593,3
Förvaltade verk, MW421350421350415
Elproduktion, GWh3,19,37,018,930,2
Soliditet, %46,760,746,760,743,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, %26,17,726,17,726,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 11 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Advertisement:

Better Mood,Increased Strength, Enhanced Libido, Greater Muscle Tone, Hair Growth, Healthier Hair, Skin and Nails, Fat Loss, Feel Younger with the Best HGH Somaderm Gel!

Somaderm

AMAZING SOMADERM IS NOW ON SALE

Somaderm Gel is the only FDA registered transdermal Human Growth Hormone product available without prescription.

Related Posts

Falcon Oil & Gas Ltd.: Kyalla 117 N2 Exploration Well EMP Accepted for Assessment

DieselGasoil 3 weeks ago
FALCON OIL & GAS LTD. (“Falcon”) Kyalla 117 N2 Exploration Well EMP Accepted for Assessment 3 May 2019 – Falcon Oil & Gas Ltd. (TSXV: FO, AIM: FOG, Euronext... Read More

Havila Shipping ASA: First quarter 2019 accounts

DieselGasoil 1 day ago
SummaryHavila Shipping ASA achieved an operating income before depreciation of NOK 34.3 million in Q1 2019, compared with NOK 18.1 million in Q1 2018.Total operating income was NOK 148.5... Read More

Vestas – Delårsrapport, første kvartal 2019

DieselGasoil 2 weeks ago
Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 8. maj 2019Selskabsmeddelelse nr. 09/2019 Resume: Omsætning på niveau med sidste års første kvartal, mens indtjening og frie pengestrømme faldt. Solid ordreindgang og... Read More

Amazon’s kid-friendly Echo Dot is ‘blatant violation’ of child privacy laws, investigation finds

DieselGasoil 2 weeks ago
An investigation into Amazon’s ‘Echo’ device for kids has revealed alarming details about its operations, including that the tech company keeps children’s sensitive data even after parents try to... Read More